هیئت دانشجویی آل یاسین از زمان تأسیس در سال ۱۳۷۶ با استعانت از خداوند متعال ، برای احیای سنت حسنه ی فقرزدایی و عدالت گستری که در سالهای پس از انقلاب مرسوم شد ، طرح اردو های جهادی خویش را پایه ریزی کرد.
در این مسیر باتوجه به لزوم تمرکز فعالتیها برای اثر بخشی در یک منطقه و نیز شرایط و حساسیت های منطقه سیستان ، استان سیستان و بلوچستان بعنوان منطقه هدف قرار گرفت ...
با ما تماس بگیرید 02126318204
info@aleyaseen.ir
تصویر عنوان

سایت

خانه  /  کمیته ها   /  اشتغال   /  اخبار اشتغال   /  آغاز طرح احداث مرغداری های کوچک

آغاز طرح احداث مرغداری های کوچک

به گزارش کمیته اشتغال هیئت آل یاسین؛ با پژوهش، تدبیر و تحقیق، به این نتیجه رسیدیم که حمایت، ایجاد و تقویت بنگاه های اقتصادی کوچک زود بازده، از ضروریّات بحث فرصت های شغلی در منطقه سیستان است؛ شاید این امر، درمان قطعی نباشد اما قطعاً مُسکّن است، تسکین فشارهای ذهنی و روحی، ایجاد و افزایش امید به زندگی برای جوانان منطقه. البتّه با توجه به بضاعه موجود ، گسترهء فعّالیت، منوط به تهیّه و تدارک مالی برای ایجاد شغل است که تا کنون توفیق ایجاد ۱۴ شغل برای ۱۴ خانواده حاصل آمده است.

علی أیُّحال از مجموع گزینه های انتخاب شغل، واریانس مرغداری کوچک با ۲۰۰جوجه یک روزه، گزینهء نهایی شده است و مبادرت به تأمین مالی و احداث آن در ۱۴ روستا شده است؛ از نمونهء ملموس و مشهود برای اعضای حاضر در اردوی جهادی امسال، می توان به مرغداری روستای توتی اشاره کرد که نوش جان کردن جوجه کباب شب عید به حدّ باقی ماندن راه نفس، محصول این مرغداری بود.