هیئت دانشجویی آل یاسین از زمان تأسیس در سال ۱۳۷۶ با استعانت از خداوند متعال ، برای احیای سنت حسنه ی فقرزدایی و عدالت گستری که در سالهای پس از انقلاب مرسوم شد ، طرح اردو های جهادی خویش را پایه ریزی کرد.
در این مسیر باتوجه به لزوم تمرکز فعالتیها برای اثر بخشی در یک منطقه و نیز شرایط و حساسیت های منطقه سیستان ، استان سیستان و بلوچستان بعنوان منطقه هدف قرار گرفت ...
با ما تماس بگیرید 02126318204
info@aleyaseen.ir
تصویر عنوان

سایت

خانه  /  اخبار فرهنگی   /  برگزاری برنامه های فرهنگی بانوان جهادگر برای روستاییان

برگزاری برنامه های فرهنگی بانوان جهادگر برای روستاییان

به گزارش کمیته فرهنگی بانوان هیات آل یاسین ، در اردوی نوروز ۹۸ برنامه های متنوع فرهنگی برای روستاییان استان سیستان و بلوچستان به مدد بانوان جهادگر هیات آل یاسین و گروه جهادی حیات طیبه برگزار گردید .