هیئت دانشجویی آل یاسین از زمان تأسیس در سال ۱۳۷۶ با استعانت از خداوند متعال ، برای احیای سنت حسنه ی فقرزدایی و عدالت گستری که در سالهای پس از انقلاب مرسوم شد ، طرح اردو های جهادی خویش را پایه ریزی کرد.
در این مسیر باتوجه به لزوم تمرکز فعالتیها برای اثر بخشی در یک منطقه و نیز شرایط و حساسیت های منطقه سیستان ، استان سیستان و بلوچستان بعنوان منطقه هدف قرار گرفت ...
با ما تماس بگیرید 02126318204
info@aleyaseen.ir
تصویر عنوان

سایت

خانه  /  کمیته ها   /  امداد   /  اخبار امداد   /  توزیع گوشت قربانی

توزیع گوشت قربانی

به گزارش کمیته امداد هیئت آل یاسین ، یکی از مشکلات اساسی خانواده های سیستان تامین مایحتاج زندگی می باشد . که از اهداف کمیته امداد آل یاسین نیز تامین مواد غذایی است . به لطف خداوند و همت خیرین و نیکوکاران گرامی، در سال ۹۶ بیش از ۲۰۰ قربانی در منطقه سیستان انجام گرفت و گوشت قربانی بین خانواده های نیازمند توزیع گردید .

قربانی های صورت گرفته در غالب های مختلف و عناوینی چون عقیقه ، نذر ، اطعام عزاداری و … به این مناطق تعلق گرفت.

کمیته امداد هیئت آل یاسین امادگی دارد هر گونه قربانی را در محروم ترین نقاط سیستان در اسرع وقت برای شما خیرن گرامی انجام دهد.