هیئت دانشجویی آل یاسین از زمان تأسیس در سال ۱۳۷۶ با استعانت از خداوند متعال ، برای احیای سنت حسنه ی فقرزدایی و عدالت گستری که در سالهای پس از انقلاب مرسوم شد ، طرح اردو های جهادی خویش را پایه ریزی کرد.
در این مسیر باتوجه به لزوم تمرکز فعالتیها برای اثر بخشی در یک منطقه و نیز شرایط و حساسیت های منطقه سیستان ، استان سیستان و بلوچستان بعنوان منطقه هدف قرار گرفت ...
با ما تماس بگیرید 02126318204
info@aleyaseen.ir
تصویر عنوان

سایت

خانه  /  کمیته ها   /  علمی   /  اخبار علمی   /  شناسایی و تأمین نیازهای تحصیلی دانش آموزان درسال ۹۶و۹۷

شناسایی و تأمین نیازهای تحصیلی دانش آموزان درسال ۹۶و۹۷

به گزارش کمیته جهاد علمی هیئت آل یاسین؛ آزمونی در مهر ماه ۹۶ به منظور انتخاب دانش آموزان مستعد منطقه برگزار شد و پس از بررسی نتایج و مصاحبه حضوری، ۱۲۰ نفر از داوطلبان کنکور ۹۷،به منظورحمایت های کمیته علمی انتخاب شدند. این دانش آموزان توسط کمیته جهاد علمی در آزمون گزینه ۲ ثبت نام شدند و کتاب کمک آموزشی انتشارات مهر و ماه در تمامی دروس در اختیار دانش آموزان قرار گرفت. همچنین این دانش آموزان از مشاوران آموزش دیده منطقه، همایش های یک روزه اساتید در طول سال، اردوی نوروزی و آموزش مجازی کمیته علمی برخوردار شدند.