هیئت دانشجویی آل یاسین از زمان تأسیس در سال ۱۳۷۶ با استعانت از خداوند متعال ، برای احیای سنت حسنه ی فقرزدایی و عدالت گستری که در سالهای پس از انقلاب مرسوم شد ، طرح اردو های جهادی خویش را پایه ریزی کرد.
در این مسیر باتوجه به لزوم تمرکز فعالتیها برای اثر بخشی در یک منطقه و نیز شرایط و حساسیت های منطقه سیستان ، استان سیستان و بلوچستان بعنوان منطقه هدف قرار گرفت ...
با ما تماس بگیرید 02126318204
info@aleyaseen.ir
تصویر عنوان

این کمیته …..

1-

1 )

اخبار کمیته اشتغال

  • به گزارش کمیته اشتغال هیات آل یاسین ، 10 شغل پایدار و تدارک برای کارآفرینی در روستاهای استان سیستان و بلوچستان ، به همت جهادگران ایجاد گردید .

  • به گزارش کمیته اشتغال هیئت آل یاسین؛ با پژوهش، تدبیر و تحقیق، به این نتیجه رسیدیم که حمایت، ایجاد و تقویت بنگاه های اقتصادی کوچک زود بازده، از ضروریّات بحث فرصت های شغلی در منطقه سیستان است؛ شاید این امر، درمان قطعی نباشد اما قطعاً مُسکّن است، تسکین فشارهای ذهنی و روحی، ایجاد و افزایش امید به زندگی برای جوانان

  • به گزارش کمیته اشتغال هیئت آل یاسین؛ توسط چهار نفر از قالی بافانی که از سال ۹۴ آموزش دیده اند و صلاحیّت و مهارتشان را استاد صفری تائید نموده اند، مقرّر شد که چهار قالیچهء تمام ابریشم برای سال ۹۶ بافته شود، قالیچه هایی به ابعاد یک و نیم متر در یک متر که معروف به قالیچه های ذرع و