هیئت دانشجویی آل یاسین از زمان تأسیس در سال ۱۳۷۶ با استعانت از خداوند متعال ، برای احیای سنت حسنه ی فقرزدایی و عدالت گستری که در سالهای پس از انقلاب مرسوم شد ، طرح اردو های جهادی خویش را پایه ریزی کرد.
در این مسیر باتوجه به لزوم تمرکز فعالتیها برای اثر بخشی در یک منطقه و نیز شرایط و حساسیت های منطقه سیستان ، استان سیستان و بلوچستان بعنوان منطقه هدف قرار گرفت ...
با ما تماس بگیرید 02126318204
info@aleyaseen.ir
تصویر عنوان

سایت

خانه  /  کمیته ها   /  بهداشت و درمان   /  اخبار بهداشت و درمان   /  بابا علیرضا،بلند شو…

بابا علیرضا،بلند شو…

به گزارش کمیته بهداشت هیئت آل یاسین؛
بلند شو بابا علی رضا
شش سال است که جان میدهم با خانه نشینی ات
شش سال است که خنده هایم فلج شده بعد از فلج شدنت

باور ندارم قدم های سبزی که روزها برایم میدوید تا هزینه تحصیلم را بدهد، حالا ازعفونت و بیماری سبز شده باشد…

کلیه ات را که از دست دادی وتن ناتوانت بر ولیچر فریاد سکوت میزند
با سکوتت چه کنم که هدیه سکته مغزی است وزخم عمیق بسترت که اول در جان من ریشه دوانیده بعد در تن رنجور تو…

مادرمان باید با اندک ماهیانه بهزیستی هزینه درمان و اجاره خانه را فراهم کند…
شش سال است که همه مان فلج شده ایم از غم فقر واندوه سکوتت و زخم پاهای عفونی وسبز رنگت
چقدر ثانیه ها بهم نزدیک شده اند… دوباره از بینی ات خون آمد

پاهایت برچشم هایم بابا علیرضا
دوباره حرف بزن ودوباره راه برو زخم های تنت برجانم .

بابا علیرضا قوی باش
من امید دارم
هستند مردمانی از جنس باران که مارا دریابند
اجاره خانه مان، هزینه پانسمان زخمهای بسترت و پاهای عفونیت را دستهای سبز بهترین بندگان خدا درک خواهند کرد.

برای مشارکت در تامین هزینه درمانی بابا علیرضا از لینک زیر اقدام نمایید :

?کمک هزینه درمانی

صدقه : بهداشت و درمان