هیئت دانشجویی آل یاسین از زمان تأسیس در سال ۱۳۷۶ با استعانت از خداوند متعال ، برای احیای سنت حسنه ی فقرزدایی و عدالت گستری که در سالهای پس از انقلاب مرسوم شد ، طرح اردو های جهادی خویش را پایه ریزی کرد.
در این مسیر باتوجه به لزوم تمرکز فعالتیها برای اثر بخشی در یک منطقه و نیز شرایط و حساسیت های منطقه سیستان ، استان سیستان و بلوچستان بعنوان منطقه هدف قرار گرفت ...
با ما تماس بگیرید 02126318204
info@aleyaseen.ir
تصویر عنوان
همه چیز درباره ما ...

درباره ما

هیئت آل یاسین

درباره ما

موسسه مردم نهاد “جهادی آل یاسین”

دارای مجوز رسمی از وزارت کشور با نام”سازمان مردم نهاد جهادی آل یاسین به شماره شناسایی ۱۰۳۲۰۶۹۳۴۵۶ ”

هیئت دانشجویی آل یاسین از زمان تأسیس در سال ۱۳۷۶ با استعانت از خداوند متعال ، برای احیای سنت حسنه ی فقرزدایی و عدالت گستری که در سالهای پس از انقلاب مرسوم شد ، طرح اردو های جهادی خویش را پایه ریزی کرد.

در این مسیر باتوجه به لزوم تمرکز فعالتیها برای اثر بخشی در یک منطقه و نیز شرایط و حساسیت های منطقه سیستان ، استان سیستان و بلوچستان بعنوان منطقه هدف قرار گرفت .

در این مدت و پس از گذشت ۲۰ سال ، همّت جهادگران هیئت و عنایت و توجه خاص مقام معظم رهبری و یاری خیرین گرامی منتج به ساخت بیش از ۵۰ باب مسجد و ۵۰۰ باب کلاس درس و اقدامات زیربنایی در زمینه های فرهنگی ، علمی ، اشتغال ، پزشکی و… شده است.

همکاران

با ما در ارتباط باشید