درباره آل یاسین

هیئت دانشجویی آل یاسین از زمان تأسیس در سال ۱۳۷۶ با استعانت از خداوند متعال ، برای احیای سنت حسنه ی فقرزدایی و عدالت گستری که در سالهای پس از انقلاب مرسوم شد ، طرح اردو های جهادی خویش را پایه ریزی کرد.
در این مسیر باتوجه به لزوم تمرکز فعالتیها برای اثر بخشی در یک منطقه و نیز شرایط و حساسیت های منطقه سیستان ، استان سیستان و بلوچستان بعنوان منطقه هدف قرار گرفت .

در این مدت و پس از گذشت ۲۰ سال ، همّت جهادگران هیئت و عنایت و توجه خاص مقام معظم رهبری و یاری خیرین گرامی منتج به ساخت بیش از ۵۰ باب مسجد و ۵۰۰ باب کلاس درس و اقدامات زیربنایی در زمینه های فرهنگی ، علمی ، اشتغال ، پزشکی و… شده است.

گالری تصاویر

به خانواده آل یاسین بپیوندید