کمیته عمرانی

کمیته عمرانی

کمیته عمرانی گروه جهادی آل یاسین اولین کمیته بوجود آمده در این هیئت است که با تاسیس گروه و عملا با انجام اولین اردوی جهادی شروع به کار نموده و تاکنون ساخت و تکمیل بیش از یکصد مدرسه ، دهها مسجد و منزل مسکونی در استانهای سیستان و بلوچستان ، کرمانشاه و هرمزگان را در کارنامه خود دارد.

ساخت مدرسه ، مسجد ، خانه عالم ، مسکن محرومین و …

در دست توسعه …