کمیته فتیان

فِتیان لغتی عربی به معنای جوانمردان است ، جوانمردان که در گذشته نامهایی چون عیاران،دستگیران و…نیز به آنها گفته میشد . جوانمردان کسانی هستند که به اطرافیان خود بی تفاوت نیستندو در صدد رفع مشکلات و دستگیری از نیازمندانند . و ما این کار را درباره همسایگان تهرانی خویش انجام میدهیم.و کمیته ی فتیان  برای رفع مشکلات مردمان تهران با همت جوانان و نوجوانان قدم برمی دارد.

۱- شناسایی محلات تهران و شناسایی ظرفیت های انسانی و تربیت فتیان ها در محله های تهران(محله های حاشیه تهران در اولویت قرار دارند)

۲- فراهم اوردن زمینه مشارکت جوانان و نوجوانان در امور عام المنفعه و اجتماعی محل زندگی خود

۳- آماده سازی جوانان و نوجوانان جهت حضور در اردوهای جهادی خارج از تهران و ارائه خدمات به مناطق محروم

۱ )ایجاد تیمهای تخصصی و عمومی از جوانان آماده به خدمت در مناطق محروم کشور در سخت ترین شرایطدر زمان های ضروری

۲) ارائه خدمات پیوسته و همیشگی به محرومیت حاشیه تهران