کمیته رسانه

هدف از راه اندازی و ماموریت این کمیته اولا ایجاد بستر مناسب برای به جریان افتادن فضای مطالبه گری در سیستان و بالا بردن اولویت سیستان در ذهن غیر سیستانی ها خصوصا مسئولین و مرکز نشینان و در ثانی سر و سامان دادن به امور رسانه ای و اطلاع رسانی فعالیت های جهادی هیات آل یاسین در سیستان تعریف شده .

قرار است برای امور اجرایی از نیرو ها و پتانسیل های بومی منطقه استفاده کنیم. در این راستا برگزاری یک دوره سه مرحله ای آموزش فعالیت های رسانه ای برای جذب و شناسایی افراد مستعد در دستور کار قرار گرفت .

ان شاالله اسامی ما در جمع منتظران واقعی و یاران حضرت حجت ثبت گردد .

۱- ایجاد بستر مناسب برای به جریان افتادن فضای مطالبه گری در سیستان

۲-اطلاع رسانی در مورد سیستان و بالا بردن اولویت سیستان در ذهن غیر سیستانی ها خصوصا مسئولین و مرکز نشینان

۳- سر و سامان دادن به امور رسانه ای و اطلاع رسانی فعالیت های جهادی سیستان

۱-گشایش در امور و مشکلات سیستان از طریق مشارکتهای عمومی و همینطور رسیدگی ویژه مسئولین بواسطه مطالبات بومی و منطقه ای سیستان و اولویت ذهنی ایجاد شده برای غیر بومیان علی الخصوص مسئولین

۲-ایجاد فضای مشارکت عمومی خانواده آل یاسین در فعالیتهای جهادی این مجموعه و بالا بردن کمی و کیفی این مشارکت عمومی