کمیته فرهنگی

روند اجرای کار کمیته فرهنگی به این صورت بود که در کنار گروه های عمرانی ، یک گروه فرهنگی در قالب چندین تیم به مدارس روستاهای منطقه می رفتند و به برگزاری کلاسهای فرهنگی برای دانش آموزان می پرداختند.

تجربه برگزاری کلاس های فرهنگی برای دانش آموزان و فعالیت های دیگر فرهنگی برای مخاطبین بزرگسال در سال های گذشته، اعم از برگزاری مراسم ها و جلسات گپ و گفت با مردم منطقه و همچنین برگزاری نمایشگاه عکس و نمایشگاه شهدا در چند روستا، به صورت چرخشی ، ساختار اولیه گروه فرهنگی در اردوی جهادی هیات آل یاسین، تشکیل شد و این روند در سالهای بعد با برنامه ریزی دقیق تر، کیفیتی بالاتر و به روز تر ادامه پیدا کرد.

۱-فراهم آوردن زمینه پرورش و تربیت اسلامی اهالی سیستان در مقاطع سنی کودکان ، نوجوانان و جوانان و ایجاد فضای رشد و شکوفایی معنوی و مادی با رویکرد حرکت اجتماعی و با محوریت مساجد و مدارس به عنوان پایگاههای اصلی فعالیت.

۲ -ایجاد شبکه ای از افراد دغدغه مند در کل منطقه سیستان به عنوان فعالان فرهنگی و تقویت بنیه علمی و معرفتی وهمچنین توانمندی مدیریتی و اجرایی این افراد برای پیشبرد امور اجرایی این حوزه و واگذاری گام به گام کل جریان اجرایی فرهنگی به این جمع از نیروهای مستعد بومی رشد یافته در این بستر.

ایجاد شبکه ای فعال و پویا از افراد مستعد و توانمند در زمینه مدیریت و جریان سازی فرهنگی ، به گستردگی کل سیستان اعم از همه روستاهای آن ، که در این گستره با حرکت منسجم و هماهنگ  ، در حوزه پرورش و تربیت و سبک زندگی  اسلامی نسلهای جدید از کودکان تازه متولد شده تا خانواده های نوپای جوانان بومی ، شاهد فعالیت های جدی و زیربنایی فرهنگی باشیم ، تا جایی که  رشد معرفتی و فرهنگی منطقه بعد از مدتی مشهود بوده و این حرکت منجر به حرکت های اجتماعی جدی برای رفع مشکلات و تنگناهاو دستیابی به جامعه اسلامی پویا و مولد در سیستان شود.