هیئت دانشجویی آل یاسین از زمان تأسیس در سال ۱۳۷۶ با استعانت از خداوند متعال ، برای احیای سنت حسنه ی فقرزدایی و عدالت گستری که در سالهای پس از انقلاب مرسوم شد ، طرح اردو های جهادی خویش را پایه ریزی کرد.
در این مسیر باتوجه به لزوم تمرکز فعالتیها برای اثر بخشی در یک منطقه و نیز شرایط و حساسیت های منطقه سیستان ، استان سیستان و بلوچستان بعنوان منطقه هدف قرار گرفت ...
با ما تماس بگیرید 02126318204
info@aleyaseen.ir
تصویر عنوان

سایت

خانه  /  کمیته ها   /  اشتغال   /  اخبار اشتغال   /  شروع به کار اولین مزرعه پرورش شتر مرغ در روستای علیجان گلزار

شروع به کار اولین مزرعه پرورش شتر مرغ در روستای علیجان گلزار

به گزارش کمیته اشتغال هیات آل یاسین،بعد از ارائه طرح و بررسی های علمی در بهمن ماه سال ۹۷ و به مدد کمیته اشتغال هیات آل یاسین و گروه جهادی همت های بلند اولین طرح مزرعه پرورش شتر مرغ در روستای علیجان گلزار ، در استان سیستان آغاز به کار کرد و اکنون بعد از گذشت ۲/۵ ماه از شروع فعالیت این مجموعه  ، کلیه جوجه ها با رشد قابل قبول و در سلامت کامل به سر میبرند .